Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv dýchání na průběh elektrokardiogramu 

    Hamerský, Jan
    Hlavním cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou vlivu dýchání na srdeční cyklus. Práce rozebírá nutné pojmy z oblasti elektrofyziologie srdce, mechanismy ovlivňující činnost srdce, projevy dýchání na elektrokardiogram, ...