Now showing items 1-1 of 1

  • Číslicová filtrace - výukové simulace 

    Hampl, Lukáš
    Tato práce je zaměřená na teoretický rozbor a aplikaci metod návrhu dvou základních typů číslicových filtrů. Konkrétními číslicovými filtry jsou v této bakalářské práci filtry FIR (konečná impulzní odezva) a IIR (nekonečná ...