Now showing items 1-7 of 7

 • Automatizované měření akustického výkonu 

  Prát, Marek
  Tato semestrální práce se zabývá metodami pro měření a zpracování hladin akustického výkonu a výpočet nejistot měření podle mezinárodní normy ISO 3744:2010.
 • Generování pozičních dat pro rentgen DPS 

  Popela, Vojtěch
  Cílem této práce bylo seznámit se s formátem pozičních dat pájecích plošek pro rentgen plošných spojů Phoenix X-ray Micromex 180 a následně vytvořit programy pro export dat vstupních pro toto zařízení. Teoretická část se ...
 • GUI pro automatizaci měření impedance na Agilent 4294A 

  Dejdar, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření ovládacího softwaru pro impedanční analyzátor Agilent 4294A. V bakalářské práci je vysvětlen přenos dat přes sběrnici GPIB, základy programovacího prostředí LabView od National ...
 • Měřicí audio předzesilovač pro komunikátor 

  Zemánek, Václav
  Předzesilovač je elektrický obvod, který zpracovává malé signály pro další zesílení či zpracování. Šumový výkon předzesilovače je klíčový; musí být co nejmenší. V řetězci, kde se signál vícekrát zesiluje nebo zpracovává, ...
 • Průtokový ohřívač/chladič na principu Peltierových článků 

  Girt, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi návrhu průtokového chlazení a ohřevu s využitím Peltierových článků. V teoretické části jsou rozebrány konvenční možnosti chlazení, princip a možnosti nasazení Peltierových článků a ...
 • Šestinásobný audio předzesilovač se společným řízením 

  Spilka, Benedikt
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a konstrukce nízkofrekvenčního šestinásobného předzesilovače s dálkovým i lokálním řízením hlasitosti a symetrickým a linkovým vstupem pro buzení koncového nízkofrekvenčního ...
 • Teplotní závislost PMD 

  Drábek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá popisem problematiky polarizační vidové disperze\,--\,PMD. Velikost zpoždění PMD je náhodná veličina, která je proměnná v čase. Při provozu vysokých přenosových rychlostí na optických trasách ...