Now showing items 1-1 of 1

  • Výkonový dělič pro frekvenční pásmo 10 GHz 

    Hanslík, Radovan
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem děliče výkonu na bázi vlnovodu integrovaném do substrátu pracujícím v polovičním módu (HMSIW). Jsou zde popsány základní vlastnosti vlnovodů. V práci je popsán návrh a simulace dvou ...