Now showing items 1-6 of 6

 • Akviziční a detekční geometrie CT RTG procesu zobrazení 

  Rusz, Jakub
  V této práci jsou popsány komponenty akviziční a detekční geometrie 3. generace jednovrstvého CT skeneru. Dále se zabývá vysoko-kontrastním prostorovým rozlišením procesu zobrazení a jaký vliv mají parametry akviziční a ...
 • Automatická detekce osy páteře v 3D CT datech 

  Hříbková, Veronika
  Práce se zabývá tématem automatické detekce osy páteře v 3D CT datech. Teoretická část pojednává o základních principech zpracování obrazů a zaměřuje se na problematiku sběru a zpracování medicínských obrazových dat, ...
 • Měření veličin pro meteorologii 

  Škorpík, Daniel
  Tato bakalářská práce pojednává o základních meteorologických veličinách, zejména o proudění vzduchu a teplotě. Tyto veličiny jsou měřeny za pomocí anemometru, který využívá odporových senzorů, konkrétně se jedná o dva ...
 • Měření velmi nízkých teplot 

  Mráz, Dominik
  Tato bakalářská práce se zaobírá měřením velmi nízké teploty, respektive popisem jednotlivých senzorů teploty, jejich přesností, rozsahem teplot a linearitou přenosu. Věnuje se především problematice využití těchto senzorů ...
 • Osvětlovací jednotka pro výrobu DPS 

  Hybler, Matěj
  Práce se zabývá návrhem mikrokontrolérem řízené osvětlovací jednotky pro výrobu desek plošných spojů za pomoci expozice a následného vyvolání nanesené vrstvy fotorezistního materiálu. Převážná část je věnována návrhu řídící ...
 • Zpracování EOG signálu pomocí platformy Arduino 

  Typovský, Viktor
  Tato bakalářská práce se zabývá snímáním a zpracováním EOG signálu. Zpracováním se rozumí zobrazení signálu EOG a detekce pohybu očí. V teoretické části je nejprve popsán se vznik a vlastnosti EOG signálu. Dále jsou popsány ...