Now showing items 1-2 of 2

  • Použití metafor v různých žánrech diskurzu o elektrotechnice 

    Svobodová, Pavla
    Tato bakalářská práce se zabývá metaforou jako lingvistickým jevem a jejím používáním v různých druzích textů týkajících se transistorů (populárně vědecké zprávy, online tutoriály, učebnice a odborné články). Cílem práce ...
  • První pomoc při úrazu elektrickým proudem 

    Chytil, Ivo
    Cílem bakalářské práce je seznámení čtenáře s problematikou úrazu elektrickým proudem a následnou první pomocí. Čtenář bude nejprve seznámen s celkovou problematikou první pomoci, poté získá informace týkající se různých ...