Now showing items 1-1 of 1

  • Framework pro tvorbu testů 

    Havelka, Jakub
    Tato práce se zabývá návrhem WPF aplikace určené k tvorbě, vyhodnocování a průchodu testů v prostředí .NET frameworku. Zdrojové kódy jsou psány v jazyce C# . První část práce se zabývá teoretickým popisem vývojového prostředí ...