Now showing items 1-1 of 1

  • Nástroj pro analýzu elektrokardiografických záznamů 

    Plch, Vít
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nástroje ECG_ANN pro analýzu elektrokardiografic-kých záznamů a jeho sestavením v prostředí Matlab. Program má sloužit UBMI VUT v Brně. V teoretické části se zabývá vznikem akčního ...