Now showing items 1-1 of 1

  • Smáčivost povrchových úprav DPS 

    Minář, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá měřením smáčecích charakteristik pomocí metody smáčecích vah u vzorků různých povrchových úprav od firmy Gatema. Věnuje se vlivu izotermálního stárnutí a přetavovacích procesů na smáčecí ...