Now showing items 1-3 of 3

 • Optimalizace konstrukce elektrických strojů pomocí genetických algoritmů 

  Jelének, Marek
  Tato práce se zabývá optimalizačními metodami použitelnými v oblasti konstrukce elektrických strojů. Hlavním cílem práce je navrhnutí optimalizační metody, její aplikování na jednoduchý příklad a zhodnocení výsledku před ...
 • Stejnosměrné motorky pro obecnou potřebu 

  Randa, Daniel
  Tato práce se zabývá inovací stejnosměrného motorku s permanentními magnety malého výkonu. Práce je rozdělena do tří úkolů. Jako první částí je provést přehled sériově vyráběných stejnosměrných motorků. Druhou částí je ...
 • Výpočet teplotních polí v elektrických strojích 

  Liščák, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na výpočet teplotních polí v elektrických strojích. Nejprve se v teoretické části zabývá principy vzniku a šíření tepla v elektrických strojích, měřením teplot v elektrických strojích. Dále ...