Now showing items 1-1 of 1

  • Světloléčba 

    Joklík, Vojtěch
    Tato práce popisuje vztah lidského těla a světla. Je zaměřena na vnímání světla okem a kůží člověka a na reakce těla v závislosti na dopadajícím světle a jeho intenzitě. Dále obsahuje stručný popis nemoci novorozenecká ...