Now showing items 1-1 of 1

  • Rozpoznání hudebního žánru 

    Káčerová, Erika
    Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie systému pre automatické rozpoznávanie hudobného žánru. Práca rieši dva hlavné problémy, ktorými sú získanie príznakov žánru a proces strojového učenia. Za účelom získania príznakov ...