Now showing items 1-1 of 1

  • De-identifikace řečníků postižených hypokinetickou dysartrií 

    Kárník, Radoslav
    Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému, který provádí de-identifikace řečových nahrávek pacientů postižených Parkinsonovou nemocí. V práci jsou popsány příčiny a projevy Parkinsonovy nemoci a vlivy hypokinetické ...