Now showing items 1-1 of 1

  • Model mostového jeřábu 

    Steklý, Jakub
    Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí modelu mostového jeřábu s příslušnou elektrovýzbrojí. V prvé řadě je v práci popis reálného jeřábu a jeho částí. Dále obsahuje popis vlastního teoretického návrhu modelu jeřábu. A ...