Now showing items 1-2 of 2

  • Garážový řídicí systém se vzdáleným dohledem 

    Urban, Jakub
    Tato bakalářská práce se věnuje garážovému řídicímu systému se vzdáleným dohledem. První část je teoretická, věnuje se automatizačním prvkům garáže. V další části se věnuji výběru vhodné platformy a způsoby programování. ...
  • PLC řízení výroby ve více nádržích na bázi standardu S88 

    Dizorzi, Matúš
    Hlavnou úlohou tejto práce je vytvorenie riešenia úlohy PLC riadenia výroby vo viacerých nádrží na bázy štandardu ISA S88. Táto práca bude ďalej využitá ako výukový materiál v laboratórnej úlohe počas magisterského štúdia. ...