Now showing items 1-3 of 3

 • Demonstrační panel domácí inteligentní elektroinstalace 

  Pospíšil, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením inteligentní instalace v budovách při využití centralizovaného systému iNELS. Popisuje jednotlivé prvky tohoto systému, jako jsou centrální jednotka, napájení a oddělovače. V další ...
 • Návrh optických rezonátorů 

  Hubík, Daniel
  Bakalářská práce se věnuje analýze přerušených prstencových rezonátorů v THz oblastech. Simulace byly provedeny metodou konečných prvků a metodou konečných diferencí v časové oblasti. Nejprve byl vytvořen rezonátor pracující ...
 • Návrh sítě nízkého napětí administrativní budovy 

  Nestrojil, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem sítě nízkého napětí v administrativní budově. Na začátku práce je uvedena teoretická část daných témat, které potřebujeme k vytvoření návrhu sítě v zadané budově. V této teoretické části jsou ...