Now showing items 1-1 of 1

  • Spínané zdroje 

    Kadlecová, Lucie
    Tato práce se zabývá návrhem a realizací spínaného síťového zdroje s impulsním transformátorem. Jedná se o praktický návrh konkrétního měniče a základních funkčních prvků – LC filtru, impulzního transformátoru, tranzistorového ...