Now showing items 1-1 of 1

  • Rotační 3D scanner 

    Švehla, Ľubomír
    Projekt sa zaoberá návrhom konštrukciou rotačného 3D skeneru a to ako po hardvérovej tak i po softvérovej stránke. Pri hardvérovej časti je dôležitým faktorom čo najnižšia cena a tomu zodpovedá aj jeho jednoduchosť. ...