Now showing items 1-1 of 1

  • Moderní metody restaurace audiosignálů 

    Kalník, Jan
    Tato bakalářská práce pojednává o moderních metodách restaurace audiosignálu. Hlavními použitymi metodami budou řídké reprezentace signálu, které budou implementovány v programu MATLAB pomocí toolboxů LTFAT a UNLocBoX. ...