Now showing items 1-1 of 1

  • Nízkošumový zesilovač pro pásmo UHF 

    Benites Ayala, Ivan Alejandro
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nízkošumového zesilovače pro pásmo UHF 430-440MHz a zaměřuje se převážně na šumové přizpůsobení a stabilitu zesilovače. Tento návrh a jeho simulace byly provedeny v programu Ansoft ...