Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza elektrických vlastností epoxidových pryskyřic s různorodými plnivy 

    Horák, Luděk
    Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem elektroizolačních zalévacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic. Popisuje chemické složení, výrobu, vlastnosti a metody měření základních elektrických veličin těchto materiálů. ...
  • Piezoelektřina v technické praxi 

    Škarabelová, Lenka
    Bakalářská práce se věnuje prostudování principu a možnosti využití piezoelektrického jevu. Jelikož využití piezoelektrického jevu v elektrotechnice je velmi rozsáhlé, hlavní zaměření je tu kladeno na možnosti využití ...