Now showing items 1-1 of 1

  • Přítomnost mrtvého uzlu v distribuovaném systému 

    Ecler, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá problematikou distribuovaných systémů a algoritmů. Nejprve je popsána teorie souvisící se zkoumanou problematikou a následně matematické nástroje sloužící k modelovaní distribuovaného systému s ...