Now showing items 1-12 of 12

 • Akustika malých prostorů 

  Martin, Martin
  Tato práce se zabývá objektivními kritérii kvality malých prostor určených k produkci hudby. Konkrétně akustikou malých hudebních klubů v Brně a jejich vlivem na hudební produkci.
 • Automatizace měření hluků se zvukoměrem XL2 

  Švihálek, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením hluku, charakterizuje používané veličiny a nejistoty způsobené měřením těchto veličin. Cílem je vytvoření aplikace, která zautomatizuje měření hlukoměrem XL2. Automatizace bude ...
 • Automatizované měření akustického výkonu 

  Prát, Marek
  Tato semestrální práce se zabývá metodami pro měření a zpracování hladin akustického výkonu a výpočet nejistot měření podle mezinárodní normy ISO 3744:2010.
 • Metoda pro subjektivní hodnocení směru přicházejícího zvuku pro systémy objektově založeného audia 

  Hořák, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice subjektivního hodnocení přicházejího zvuku. V práci jsou zhodnocena praktická měření akustických a elektroakustických parametrů místnosti a reproduktorů a řešeny jejich úpravy. ...
 • Metodika psychoakustických experimentů pro testování subjektů poslechové skupiny 

  Mikšátko, Jan
  Tématem této semestrální práce je metodika psychoakustických experimentů pro tes-tování subjektů poslechové skupiny. Práce nejprve ověří vhodnost námi zvolené místnosti pro uskutečnění navrhovaných testů. Dále se zabývá ...
 • Měřicí audio předzesilovač pro komunikátor 

  Zemánek, Václav
  Předzesilovač je elektrický obvod, který zpracovává malé signály pro další zesílení či zpracování. Šumový výkon předzesilovače je klíčový; musí být co nejmenší. V řetězci, kde se signál vícekrát zesiluje nebo zpracovává, ...
 • Návrh a realizace akustického řešení poslechového prostoru 

  Burda, Jan
  Tato práce se zaměřuje na problematiku prostorové akustiky a možnosti jejího zkoumání. Popisuje základní kritéria akustické kvality prostoru, běžně používané materiály a akustické obklady. Dále se práce zabývá modelováním ...
 • Návrh a realizace pedálového efektu na platformě Arduino 

  Gajarský, Tomáš
  Tématem mé bakalářské práce je návrh a konstrukce pedálového efektu na platformě Arduino Due, ktery je doplněn o možnost ovládání přes interní webové rozhraní zprostředkované modulem Arduino Ethernet Shield. Zahrnutíma ...
 • Softwarový generátor testovacích signálů pro akustická měření 

  Veselá, Petra
  Cílem předkládané bakalářské práce je vytvoření zásuvného modulu technologie VST2, který bude schopen generovat testovací signály použitelné při akustických měřeních. Součástí práce je teoretický rozbor vlastností jednotlivých ...
 • Vliv řešení operní scény a orchestřiště na akustiku sálu 

  Berky, Martin
  Tato semestrální práce se zabývá měřením doby dozvuku, monaurálních a binaurálních impulsních odezev Divadla na Orlí při umístění zdrojů zvuku v orchestřišti a na jevišti. V teoretické části jsou popsány měření doby dozvuku ...
 • VST plug-in modul pro řízení dynamiky zvukového signálu 

  Zoň, Robin
  Cílem této bakalářské práce je realizace efektů pro úpravu dynamiky signálu. Práce zahrnuje čtyři základní dynamické efekty – kompresor, expander, limiter a šumovou bránu. První část práce zahrnuje vypracování efektů v ...
 • Zesilovač s ochranou reproduktoru 

  Přibyl, Libor
  Předkládaná práce pojednává o problematice poškození reproduktoru vlivem velké výchylky membrány na nízkých kmitočtech. Základním zaměřením je návrh a konstrukce obvodu pro ochranu reproduktoru před tímto druhem poškození ...