Now showing items 1-3 of 3

 • Metody predikce genů v prokaryotických genomech 

  Nykrýnová, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami predikce genů v prokaryotických organismech. V první části je popsána prokaryotická buňka včetně genomu, exprese genetické informace a rozdělení metod pro predikci genů. Dále je zde ...
 • Predikce replikačního počátku v prokaryotních genomech 

  Lebó, Marko
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou detekcie replikačných počiatkov (oriC) v genómoch prokaryotických organizmov. Popisuje rozdiely v procesoch iniciácie replikácie u organizmov dvoch domén prokaryotických ...
 • Vyhledávání LTR retrotranspozonů v lidském genomu 

  Trott, Eduard
  Cílem této práce je zpracování literární rešerše na téma vyhledávání LTR retrotranspozonů v lidském genomu. Práce popisuje možné problémy spojedné s danou tématikou a obsahuje implementaci nového vhodného algoritmu pro ...