Now showing items 1-1 of 1

  • Přepínatelný filtr signálu v pásmu UKV 

    Sedlák, Milan
    Bakalářská práce se zabývá návrhem přepínatelného vícekanálového filtru v pásmu ultra krátkých vln. Teoretická část je zaměřena na základní vlastnosti a principy realizace frekvenčních filtrů a vysokofrekvenčních přepínačů. ...