Now showing items 1-4 of 4

 • Aktivní protéza ruky 

  Vařečka, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh aktivní protézy ruky. Tato práce shrnuje anatomii horní končetiny se zaměřením na předloktí. Následně se zabývá amputačními technikami a indikacemi k amputacím. Část popisující soudobé ...
 • Bioimpedanční měření 

  Pagáčová, Lenka
  Práce se zabývá analýzou složení těla s využitím bioimpedance. V práci je obsažena teorie o bioimpedanci a metody s analýzou spojené. V praktické části je návrh zařízení pro měření složení těla včetně návrhu řídicího ...
 • Monoklimatická inkubační komora - řízení teploty komory 

  Kovářová, Anežka
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací monoklimatické inkubační komory pro kultivaci buněk in vitro a jejich pozorování pod konfokálním mikroskopem. Vychází ze stanovených požadavků a parametrů zadaných laboratoří ...
 • Zařízení pro audiostimulaci 

  Sobotková, Marika
  Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace zařízení pro audiostimulaci, které bude využíváno v rámci vyšetření funkční magnetickou rezonancí, a seznámení s problematikou magnetické rezonance a stimulace. Celé zařízení ...