Now showing items 1-1 of 1

  • Využití platformy Intel Galileo v Internet of Things 

    Semančík, Matej
    Táto práca sa zaoberá využitím platformy Intel Galileo v IoT (Internet of Things) a jej porovnaním s ostatnými platformami, spôsobmi komunikácie v IoT, senzormi a senzorickými sieťami, spôsobmi implementácie tejto platformy, ...