Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení účinnosti klasifikace pomocí ROC křivek 

    Dluhý, Vojtěch
    Tato semestrální práce je zaměřena na práci s ROC křivkami. Seznamuje čtenáře s oblastí ROC křivek a jejich využití při analýze signálů. Dále ukazuje algoritmus pro detekci sirény ve zvukovém záznamu pomocí jednoduchého ...