Now showing items 1-1 of 1

  • Zpracování snímků srdečních buněk 

    Václavek, Martin
    Tato bakalářská práce se zaobírá tématem číslicového zpracování obrazu v oblasti snímání vzorků srdečních buněk. Cílem práce je seznámení se s metodami snímání obrazů buněk srdce, dále s metodami číslicového zpracování ...