Now showing items 1-1 of 1

  • Biofeedback pomocí 3D proximitního snímače 

    Vačkářová, Klára
    Tato bakalářská práce je zaměřena na tematiku aplikace senzoru Microsoft Kinect v biomedicínské oblasti. V teoretické části práce jsou uvedeny obecné znalosti z oblasti senzorů, dále je konkrétně popsán senzor Kinect. Druhá ...