Now showing items 1-1 of 1

  • Senzorické zařízení s Windows 10 IoT Core 

    Vaľuš, Dávid
    Táto práca sa zaoberá inštaláciou systému Windows 10 IoT Core na mikropočítač Raspberry Pi 2 a vytvorením AllJoyn aplikácie na meranie svetelnosti, teploty a vlhkosti vzduchu cez bluetooth rozhranie. V teoretickej časti ...