Now showing items 1-1 of 1

  • Zpracování bioimpedančního signálu 

    Valíčková, Vladimíra
    Teoretická část této bakalářská práce se zabývá vlastnostmi, měřením a využitím bioimpedance pro lékařskou diagnostiku. Praktická část se věnuje detekci významných bodů v derivovaném bioimpedančním signálu, které mohou být ...