Now showing items 1-1 of 1

  • Monitorování EKG signálu v reálném čase 

    Valentová, Vanessa
    Kľúčovým prvkom pri analyzovaní EKG signálu je detekcia QRS komplexov. QRS komplexy sú najvýraznejšia zložka signálu. V tejto práci je zahrnutý stručný prehľad metód detekcie QRS komplexov v reálnom čase. Na základe rešerše ...