Now showing items 1-1 of 1

  • Softwarový generátor testovacích signálů pro akustická měření 

    Veselá, Petra
    Cílem předkládané bakalářské práce je vytvoření zásuvného modulu technologie VST2, který bude schopen generovat testovací signály použitelné při akustických měřeních. Součástí práce je teoretický rozbor vlastností jednotlivých ...