Now showing items 1-1 of 1

  • Dielektrická rezonátorová anténa s kruhovou polarizací 

    Zechmeister, Jaroslav
    Tato práce pojednává o návrhu kruhově polarizovaných dielektrických rezonátorových antén pro bezlicenční ISM pásmo 5,8 GHz. V práci jsou přiblíženy a srovnány různé způsoby napájení rezonátorů. Dále jsou zde probrány ...