Now showing items 1-1 of 1

  • Tepelná spoušť ve spínacích přístrojích 

    Marek, Stanislav
    Tato bakalářská práce pojednává o časově závislé tepelné spoušti v samočinných spínacích přístrojích. V první části se zabývá principem činnosti tepelné nadproudové spouště a možných konstrukčních řešení. Největší důraz ...