Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba 3D modelu objektu ze snímků více kamer 

    Zemčík, Tomáš
    Tvorba 3D modelu objektu ze snímků několika kamer umožňuje bezkontaktní měření reálných objektů. Tato práce popisuje nutné teoretické a matematické zázemí pro pochopení problematiky a navrhuje možné hardwarové a softwarové ...