Now showing items 1-3 of 3

 • Návrhový vzor Model-View-ViewModel ve WPF aplikacích 

  Švikruha, Patrik
  Práca sa zaoberá vysvetlením návrhu aplikácie podľa viac-vrstvových prezentačných vzorov, ktoré popisujú rozdelenie aplikácie na vrstvy a tým uľahčujú jej testovateľnost, udržateľnosti a prenositeľnosť. V práci sa zameriavam ...
 • Senzorické zařízení s Windows 10 IoT Core 

  Vaľuš, Dávid
  Táto práca sa zaoberá inštaláciou systému Windows 10 IoT Core na mikropočítač Raspberry Pi 2 a vytvorením AllJoyn aplikácie na meranie svetelnosti, teploty a vlhkosti vzduchu cez bluetooth rozhranie. V teoretickej časti ...
 • Virtualizace architektury ARM a vývoj univerzální řídicí platformy pro embedded systémy 

  Páleník, Luděk
  Bakalářská práce „Virtualizace architektury ARM a vývoj univerzální řídicí platformy pro embedded systémy“ se zabývá teoretickým rozborem IoT zařízení, M2M komunikací a virtualizačními technikami -- zejména emulací různých ...