Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení kvalitativních parametrů služeb v datových sítích 

  Gregor, Lukáš
  Bakalářská práce pojednává o problematice QoS v IP sítích. O technologiích pro zajištění kvality služeb, které je nezbytné implementovat v dnešních IP sítích díky velkému nárůstu datových toků. Bakalářská práce je orientována ...
 • Kryptoměny 

  Šelinga, Martin
  V tejto bakalárskej práci sú rozobraté základné kryptografické prostriedky ktoré okrem iného využívajú aj kryptomeny. V druhej časti je rozbor a detailný popis najrozšírenejších kryptomien. V poslednej časti je popis ...
 • Měření přenosových parametrů datových sítí 

  Haško, Juraj
  Táto bakalárska práca je zameraná na analýzu možných metód merania prenosových parametrov dátových sietí, porovnanie jednotlivých metodík merania a určenie vhodnosti ich použitia pre určitý typ siete. Jej súčasťou je návrh ...