Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení topného systému domu 

    Blecha, Martin
    Cílem práce je návrh zapojení řídících prvků a realizace řídícího programu pro řízení topného systému domu. První část práce se zabývá rozborem principů řízení, zdroji tepelné energie a otopnými prvky. Dále jsou popsány ...
  • SW model křižovatky řízený programovatelným automatem 

    Simon, Jakub
    Cílem této práce je vytvořit softwarový model pro různé typy dopravních křižovatek řízených pomocí programovatelného automatu. Řídicí systém je vytvářen na PLC SIMATIC S7-300 od firmy SIEMENS. Programy systému jsou psány ...