Now showing items 1-20 of 439

 • Integrovaný vícekanálový audio zesilovač pro domácí kino 

  Fišer, Ondřej
  Tato práce se zabývá kompletním návrhem zesilovače pro domácí kino. Popisovaný zesilovač má dva digitální vstupy, tj. TOSLINK a S/PDIF a jeden analogový vstup. Pomocí těchto vstupů je možné připojit k zesilovači zdroj ...
 • Metoda pro subjektivní hodnocení směru přicházejícího zvuku pro systémy objektově založeného audia 

  Hořák, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice subjektivního hodnocení přicházejího zvuku. V práci jsou zhodnocena praktická měření akustických a elektroakustických parametrů místnosti a reproduktorů a řešeny jejich úpravy. ...
 • Ovládání robotické kamery pomocí vývojového kitu Beaglebone 

  Chmelař, Jakub
  Bakalářská práce popisuje hardwarové a softwarové vybavení vývojového kitu BeagleBone Black a jeho procesoru AM3358. Součástí procesoru jsou dvě podpůrné programovatelné jednotky pro řízení v reálném čase. Práce přináší ...
 • Optimalizace konstrukce elektrických strojů pomocí genetických algoritmů 

  Jelének, Marek
  Tato práce se zabývá optimalizačními metodami použitelnými v oblasti konstrukce elektrických strojů. Hlavním cílem práce je navrhnutí optimalizační metody, její aplikování na jednoduchý příklad a zhodnocení výsledku před ...
 • Automatická detekce osy páteře v 3D CT datech 

  Hříbková, Veronika
  Práce se zabývá tématem automatické detekce osy páteře v 3D CT datech. Teoretická část pojednává o základních principech zpracování obrazů a zaměřuje se na problematiku sběru a zpracování medicínských obrazových dat, ...
 • VST plug-in modul pro řízení dynamiky zvukového signálu 

  Zoň, Robin
  Cílem této bakalářské práce je realizace efektů pro úpravu dynamiky signálu. Práce zahrnuje čtyři základní dynamické efekty – kompresor, expander, limiter a šumovou bránu. První část práce zahrnuje vypracování efektů v ...
 • Demonstrační panel domácí inteligentní elektroinstalace 

  Pospíšil, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením inteligentní instalace v budovách při využití centralizovaného systému iNELS. Popisuje jednotlivé prvky tohoto systému, jako jsou centrální jednotka, napájení a oddělovače. V další ...
 • Návrh optické přístupové sítě 

  Kučera, Jan
  Bakalářská práce se zabývá řešením optických přístupových sítí, a to převážně pak těmi pasivními. Věnuje se současným trendům připojení uživatelů k optické přístupové síti použitím FTTx přípojek, dále technologiím DOCSIS ...
 • Možnosti využití radio-orienteeringu pro lokalizaci mobilních robotů 

  Maixner, Jiří
  Lokalizace mobilního robotu je jednou z nejdůležitějších oblastí základní podpory pro ovládání a navigaci robotu v prostoru. Tato práce se zabývá lokalizací robotu založeného na principu radio-orienteeringu. Dále je zde ...
 • Návrh optických rezonátorů 

  Hubík, Daniel
  Bakalářská práce se věnuje analýze přerušených prstencových rezonátorů v THz oblastech. Simulace byly provedeny metodou konečných prvků a metodou konečných diferencí v časové oblasti. Nejprve byl vytvořen rezonátor pracující ...
 • Návrh a realizace metamateriálové struktury 

  Kovaľová, Soňa
  Práca sa zaoberá návrhom periodických rezonančných štruktúr, skúmaním ich vplyvu na okolité elektromagnetické pole a realizáciou magnetoinduktívnej šošovky s potenciálnym využitím pri zobrazovaní pomocou nukleárnej magnetickej ...
 • Komentovaný překlad 

  Zorkin, Andrii
  V této bakalářské práci je uveden komentovaný překlad. Zvolená kniha má název “Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1”, kterou napsal Štěpán Berka. Podle mého názoru analýza překladu pomáhá ukázat zásady a hlavní ...
 • Simulátor tepenného krvácení 

  Martincová, Kateřina
  Tématem semestrální práce je návrh simulátoru tepenného krvácení jako přípravku pro výuku první pomoci. Nejprve jsou představeny a popsány simulátory dostupné na trhu. Následuje rozbor jednotlivých komponent, které byly ...
 • Návrh optimalizátoru energie pro on-grid fotovoltaické systémy rodinných domů 

  Trenčanová, Bianka
  Táto práca sa zaoberá hardware-ovým návrhom optimalizátora toku energie z fotovoltaickej elektrárne, aby sa zamedzilo prietokom vyrobenej energie do siete v grid-on systéme v prípade prebytku vyrobenej energie. V teoretickej ...
 • Identifikace objektů v obraze 

  Štěpán, Filip
  Cílem práce je vytvoření algoritmu pro identifikaci objektu v obraze. Výsledný program bude schopen zpracovat reálná obrazová data. Z tohoto důvodu je důraz kladen zejména na složitost prostředí, ve kterém se objekty ...
 • Koloběžka s BLDC pohonem 

  Doležal, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pohonné jednotky pro přenosnou skládací koloběžku. Jako pohon je použit BLDC motor. V práci je navržena elektronika pro senzorové řízení. Je použita six-step metoda komutace. V praktické ...
 • Expandovaný grafit jako záporný elektrodový materiál pro aprotické interkalační systémy 

  Kaňa, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou lithium-iontových akumulátorů. Zaměřuje se především na materiály, které jsou základem záporných elektrodových hmot, zvláště pak na přírodní expandovaný grafit. Cílem této práce je nastínit ...
 • Dielektrická rezonátorová anténa s kruhovou polarizací 

  Zechmeister, Jaroslav
  Tato práce pojednává o návrhu kruhově polarizovaných dielektrických rezonátorových antén pro bezlicenční ISM pásmo 5,8 GHz. V práci jsou přiblíženy a srovnány různé způsoby napájení rezonátorů. Dále jsou zde probrány ...
 • Segmentace medicínských obrazů s využitím grafové reprezentace 

  Kozlová, Dominika
  Tato práce se zabývá grafovou metodou segmentace obrazu a jejím zdokonalením prostřednictvím znalosti tvaru objektu pro tvorbu architektury grafu (šablony). Popsány jsou základy teorie grafů, ze které grafové segmentační ...
 • Model majáku s fotovoltaickým napájením 

  Dvořák, Adam
  Cílem této práce je seznámit se s principem fotovoltaického jevu a fotovoltaických panelů a následně na tyto témata provést teoretický rozbor. V druhé části projektu je úkolem provést teoretický návrh modelu majáku a s ...