Show simple item record

Condensing boiler with solar collectors for thermal energy supply of residences

dc.contributor.advisorPospíšil, Jiřícs
dc.contributor.authorZeman, Radekcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:10:22Z
dc.date.available2019-05-17T06:10:22Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationZEMAN, R. Spojení kondenzačního kotle se solárními kolektory pro zásobování RD tepelnou energií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92658cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60779
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem zásobování tepla pro reálný dům v obci Libhošť, okres Nový Jičín. Jako hlavní strategie zásobování je uvažován plynový kondenzační kotel, který nahradí dosluhující kotel na plyn, ve spojení se solárním kolektorem. Ze známé tepelný ztráty domu jsou zvoleny teploty topné vody a výkon kotle, který vytápí dům i ohřívá TUV. Pro dům je navrhnut systém se solárním kolektorem, který slouží pro ohřev TUV. Jsou pro něj vypočítány veškeré bilanční rovnice, a to jak pro dlouhodobě měřená meteorologická data, tak pro data za rok 2015. Z nich jsou určeny tepelné zisky a následně návratnost investice do solárního systému. Ta je počítána vzhledem k ceně tepla, za kterou ho vyrábí kondenzační kotel. Bilanční rovnice a hodnocení návratnosti je vytvořeno pro systémy s jedním až čtyřmi kolektory. Na konci práce je stanoveno doporučení, zda je solární systém výhodný či nikoliv.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with practical design of heat supply of real house in Libhošť, Nový Jičín. Main strategy of heat supply is gas condensation boiler, that replaces current gas boiler, with solar collector. From known house heat loss we determine temperatures of heating water and power of boiler, that heats the house and hot water. System with solar collector is designed to heat hot water in the house. All necessary equations are calculated both for long term measured meteorological data and for data in year 2015. Heat gains and payback periods of investment in solar system are determined from them. Payback periods are calculated given to price of heat that gas boiler produces. Equations and payback period evaluation are made for systems with one to four solar collectors. There is recommendation at the end of thesis, whether the solar system is advantageous, or not.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSolární kolektorcs
dc.subjectkondenzační plynový kotelcs
dc.subjectzásobování teplemcs
dc.subjectinvestiční návratnost.cs
dc.subjectSolar collectoren
dc.subjectcondensation gas boileren
dc.subjectheat supplyen
dc.subjectpayback period.en
dc.titleSpojení kondenzačního kotle se solárními kolektory pro zásobování RD tepelnou energiícs
dc.title.alternativeCondensing boiler with solar collectors for thermal energy supply of residencesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-15-12:03:07cs
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid92658en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:20:43en
sync.item.modts2020.04.01 00:42:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠpiláček, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) Ing. Milan Kořista, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Skoupý (člen) Ing. Aleš John (člen) doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record