Show simple item record

Design and set up of a laboratory sample of a laser deflectometer for measurement of mechanical stress within thin films

dc.contributor.advisorOhlídal, Miloslavcs
dc.contributor.authorŠustek, Štěpáncs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:05:21Z
dc.date.available2019-04-03T22:05:21Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationŠUSTEK, Š. Návrh a sestavení laboratorního vzoru laserového deflektometru pro měření mechanického napětí v tenkých vrstvách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other93089cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60800
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá návrhem laboratorní verze přístroje pro měření mechanického napětí v tenkých vrstvách - laserového deflektometru, jeho konstrukčním řešením a ověřením funkčnosti. Vlastní text práce je členěn do pěti kapitol. První z nich se zabývá rozborem mechanického napětí a jeho vlivem na systém podložka - tenká vrstva. Druhá kapitola popisuje různé typy přístrojů běžně používané pro měření mechanického napětí v tenkých vrstvách, shrnuje jejich výhody a nevýhody. Ve třetí kapitole je prezentováno několik možných variant zmíněné přístroje, z nichž byla jedna vybrána pro realizaci. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na konstrukční řešení přístroje, v páté kapitole jsou uvedeny výsledky experimentálního měření provedeného na přístroji pro ověření jeho funkčnosti.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis describes the design of a device for measuring stress in thin films – laser deflectometer, realization of its design and its experimental testing. The thesis is divided into five chapters. The first chapter deals with the stress in thin films and its influence on substrate – thin film system. The second chapter provides an overview of devices widely used for measuring stress in thin films and describes some their advantages and disadvantages. In the third chapter some design possibilities of the device are presented. The final solution of device called deflectometr is introduced in the fourth chapter. The last chapter includes the functional testing the device.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMechanické napětícs
dc.subjecttenké vrstvycs
dc.subjectdeformace podložkycs
dc.subjectdeflektometr.cs
dc.subjectMechanical stressen
dc.subjectthin filmsen
dc.subjectdeformation if a substrateen
dc.subjectdeflectometr.en
dc.titleNávrh a sestavení laboratorního vzoru laserového deflektometru pro měření mechanického napětí v tenkých vrstváchcs
dc.title.alternativeDesign and set up of a laboratory sample of a laser deflectometer for measurement of mechanical stress within thin filmsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-21cs
dcterms.modified2016-06-22-12:31:02cs
thesis.disciplinePřesná mechanika a optikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid93089en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:23:13en
sync.item.modts2021.11.12 16:54:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKlapetek,, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen) prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record