Show simple item record

The construction of the industrial robot type "SCARA" with electrical actuators basic kinematic chain located on the base of the robot

dc.contributor.advisorKolíbal, Zdeněkcs
dc.contributor.authorRybár, Šimoncs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:10:27Z
dc.date.available2019-05-17T06:10:27Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationRYBÁR, Š. Konstrukce průmyslového robotu typu "SCARA" s elektrickými pohony základního kinematického řetězce, umístěnými na základně robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other93133cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60872
dc.description.abstractTémou diplomovej práce je návrh konštrukcie robotického systému SCARA. Práca úvodom objasňuje definíciu robotov a priemyselných robotov. Ďalej sa venuje stavbe ich kinematických štruktúr, počnúc základnými až po odvodené, vrátane robotov typu SCARA. Nasledujúca kapitola popisuje konštrukčné uzly priemyselných robotov. Vo štvrtej kapitole je v tabuľke uvedený prehľad súčasne dostupných robotov typu SCARA s ich parametrami. Zvyšok práce tvorí samotný návrh stroja od stanovenia požadovaných parametrov po 3D podobu návrhu. Táto časť obsahuje i rozsiahlu výpočtovú časť a zdôvodňuje výber jednotlivých komponent.cs
dc.description.abstractThe theme of the thesis is a structural design of the robotic system SCARA. Thesis at the start clarifies the definition of robots and industrial robots. Next it deals with kinematic structures, from basic to more advnced structures, including SCARA type robot. The next chapter describes parts used in design of industrial robots. In the fourth chapter, the table provides an overview of currently available SCARA robots and their attributes. The rest of the thesis itself consists of machine design from determining the required parameters to 3D design. This section also contains extensive computational parts and justifies the choice of the components.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSCARAcs
dc.subjectpriemyselný robotcs
dc.subjectkonštrukcia robotucs
dc.subjectrobotický systémcs
dc.subjectSCARAen
dc.subjectindustrial roboten
dc.subjectdesign of a roboten
dc.subjectrobotic systemen
dc.titleKonstrukce průmyslového robotu typu "SCARA" s elektrickými pohony základního kinematického řetězce, umístěnými na základně robotucs
dc.title.alternativeThe construction of the industrial robot type "SCARA" with electrical actuators basic kinematic chain located on the base of the roboten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-24cs
dcterms.modified2016-06-27-10:03:16cs
thesis.disciplineVýrobní stroje, systémy a robotycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid93133en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:37:53en
sync.item.modts2019.05.18 21:01:49en
dc.contributor.refereeKočiš, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record