Show simple item record

Network flow models for waste management

dc.contributor.advisorPavlas, Martincs
dc.contributor.authorJanošťák, Františekcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:40:07Z
dc.date.available2018-10-21T16:40:07Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationJANOŠŤÁK, F. Modely toků v síti pro odpadové hospodářství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other89209cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60899
dc.description.abstractDiplomová práce je věnována výstavbě nových zařízení na energetické využití odpadu v lokalitě, kde je již provozováno stávající energetické zařízení - teplárna. Cílem je vytvořit matematický model, a ten následně aplikovat pro hodnocení míry efektivity spolupráce s použitím společné technologie. Sestavený model, který reflektuje aspekty reálného provozu, má vlastnosti smíšeného celočíselného nelineárního programování. Pro jeho výpočet se používá optimalizační software GAMS. Složitost modelu je však na takové úrovni, že řešení za špatných počátečních podmínek končí v lokálním optimu, nebo vůbec není nalezeno. Tato práce je věnována odstranění nelinearity pomocí binárních proměnných a heuristiky s cílem nalézt řešení v přijatelných časových mezích se zaručením optimality.cs
dc.description.abstractThis thesis is devoted to the construction of new waste-to-energy plants in a territory where is already another fossil-fuel power station in operation. The aim is to create a mathematical model and prove that those two devices are able to cooperate effectively using same technology. Exactly assembled model under real operating have characteristics of a mixed integer nonlinear programming. The optimization software GAMS is used for its calculation. The complexity of the model, however, is at a level that solutions in bad initial conditions ends in local optima, or not found at all. This thesis is devoted to the elimination of non-linearity using binary variables and heuristic so the task was solved with acceptable time limits to guarantee an optimal solution.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOptimalizacecs
dc.subjectscénářecs
dc.subjectheuristikacs
dc.subjectteplárnacs
dc.subjectzařízení na energetické využití odpaducs
dc.subjectOptimalizationen
dc.subjectscenariosen
dc.subjectheuristicen
dc.subjectcombined heat and power planten
dc.subjectwaste-to-energy planten
dc.titleModely toků v síti pro odpadové hospodářstvícs
dc.title.alternativeNetwork flow models for waste managementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-22cs
dcterms.modified2016-06-23-09:37:08cs
thesis.disciplineMatematické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid89209en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:00:59en
sync.item.modts2020.03.31 15:19:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMrázková, Evacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc. (předseda) prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. (člen) doc. Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record