Show simple item record

Stellite cladding on steel 1.4122

dc.contributor.advisorKubíček, Jaroslavcs
dc.contributor.authorDaumer, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:10:29Z
dc.date.available2019-05-17T06:10:29Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationDAUMER, T. Navařování Stellitem na ocel 1.4122 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92676cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60918
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou svařování korozivzdorných ocelí. Provádí analýzu současného stavu korozivzdorných ocelí z hlediska svařování, chemického složení, fyzikálních a mechanických vlastností. Experiment je založen na navařování slitin Stellitu na martenzitickou korozivzdornou ocel X39CrMo17-1. V praktické části jsou popsána použitá zařízení a provedena vyhodnocení specifického vneseného tepla, makrostruktury a tvrdosti.cs
dc.description.abstractMaster‘s thesis describes issues of stainless steel welding. The analysis carries out the stainless steel‘s state of art in term of welding, chemical composition, physical and mechanical properties. Experimet is based on cladding of Stellite alloys to martensitic stainless steel X39CrMo17-1. The practical part describes the used devices and carries out evaluation of specifically designed heat input, macrostructure and hardness.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectX39CrMo17-1cs
dc.subjectkorozivzdorná ocelcs
dc.subjectslitiny Stellitucs
dc.subjecttvrdostcs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjectX39CrMo17-1en
dc.subjectstainless steelen
dc.subjectStellite alloysen
dc.subjecthardnessen
dc.subjectweldingen
dc.titleNavařování Stellitem na ocel 1.4122cs
dc.title.alternativeStellite cladding on steel 1.4122en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-20cs
dcterms.modified2016-06-22-11:13:56cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid92676en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:22:12en
sync.item.modts2021.11.12 21:32:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeStejskal, Ondrejcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Evžen Vyplašil, CSc. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s průběhem a výsledky diplomové práce. Zodpověděl dotazy oponenta práce. Otázky komise: - Jak jste určil teploty předehřevu pro svařování? - Jaká byla elektroda proužita elektroda pro navařování? - Jaké jiné metody by bylo možné použít na navaření?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record