Show simple item record

Integrity surface at reaming with modern reaming head MT3

dc.contributor.advisorKouřil, Karelcs
dc.contributor.authorHavlík, Lubošcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:05:55Z
dc.date.available2019-04-03T22:05:55Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationHAVLÍK, L. Integrita povrchu při vystružování s využitím vystružovací hlavice MT3 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other50748cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6091
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na problematiku integrity povrchu při vystružování s využitím vysoce produktivní vystružovací hlavice MT3 firmy HAM-FINAL. V teoretické části práce je kladen hlavní důraz na rozbor nejčastěji hodnocených parametrů integrity povrchu a jejich možný vliv na funkční vlastnosti obrobených součástí. V teoretické části práce je rovněž uvedena stručná charakteristika vystružovacího procesu, vystružovacích nástrojů a představení konstrukčního řešení vystružovací hlavice MT3 a její praktické aplikace ve firmě Sauer Danfoss. Cílem experimentální části práce je hodnocení integrity povrchu obrobených zkušebních otvorů vystružovací hlavicí MT3 po dobu její trvanlivosti dle vybraných parametrů integrity povrchu.cs
dc.description.abstractThe Masters thesis is focused on surface integrity at reaming with high productive reaming head MT3 made by HAM-FINAL. Theoretical part of thesis aims at analyse of the most frequently evalueted surface integrity parametrs and its possible influence on functional performance of machined components. Next theoretical parts are aimed at reaming process, reaming tools characteristics, detailed reaming head MT3 characteristics and its aplication in company Sauer Danfoss. The aim of experimetal part of thesis is surface integrity of holes reamed MT3 during its tool life evalation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectIntegrita povrchucs
dc.subjectvystružovánícs
dc.subjectvystružovací nástrojcs
dc.subjectSurface integrityen
dc.subjectreamingen
dc.subjectreaming toolen
dc.titleIntegrita povrchu při vystružování s využitím vystružovací hlavice MT3cs
dc.title.alternativeIntegrity surface at reaming with modern reaming head MT3en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-18cs
dcterms.modified2012-06-25-11:54:53cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid50748en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 15:00:35en
sync.item.modts2021.11.10 13:58:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePlíšek, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Kvasnička, CSc. (člen) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ľubomír Javorek, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Popište, jak se značí drsnosti materiálu? Jakým způsobem se měří mikrotvrdost? Vysvětlete pojem válcovitost. Podle čeho jste volil řezné podmínky? Má vliv řezná rychlost na velikost řezných sil? Popř. jaký?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record