Show simple item record

Magnetic phase transition in spatially confined structures

dc.contributor.advisorUhlíř, Vojtěchcs
dc.contributor.authorSchánilec, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:29:09Z
dc.date.available2019-04-04T04:29:09Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationSCHÁNILEC, V. Magnetická fázová přeměna v prostorově omezených strukturách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other93232cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61020
dc.description.abstractTenké vrstvy železo-rhodia (FeRh) mají unikátní vlastnosti díky tomu, že prodělávají magnetickou fázovou přeměnu I. druhu, při které dochází ke změně z antiferomagnetické do feromagnetické fáze. Fázovou přeměnu v FeRh lze ovlivňovat vnějšími parametry, například teplotou nebo vnějším magnetickým polem. V nulovém magnetickém poli nastává fázová přeměna při teplotách okolo 360 K, což je výhodné pro využití v praxi. V této práci zkoumáme fázovou přeměnu v prostorově omezených strukturách z FeRh. V teoretické části je zpracována rešeršní studie zabývající se fázovou přeměnou v FeRh, jejím ovlivněním za použití různých substrátů a prostorového omezení, které má významný vliv na asymetrii fázových přeměn FeRh při chlazení a zahřívání. V praktické části je popsán návrh a sestavení modulu pro zahřívání vzorků kompatibilního s mikroskopem magnetických sil (MFM). Pomocí metody MFM byla zobrazena nukleace a následný růst feromagnetických domén ve strukturách FeRh.cs
dc.description.abstractFeRh thin films feature unique characteristics due to the first-order phase transition from the antiferromagnetic order to the ferromagnetic order. The phase transition in FeRh can be driven by external parameters such as temperature and magnetic field. At zero magnetic field, the transition occurs approximately at 360 K, which is convenient for applications. The thesis focuses on the phase transition in spatially confined FeRh structures. The theoretical part contains literature review on the FeRh phase transition and the possibilities to control it using different substrates and spatial confinement, which has significant impact on the symmetry of the transition upon cooling and heating. The experimental part describes the design and realization of a heater module compatible with a Magnetic Force Microscope (MFM). MFM was used to image the nucleation states and ferromagnetic domain grwoth in FeRh structures.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectželezo-rhodiumcs
dc.subjectfázová přeměna I. druhucs
dc.subjectprostorově omezené strukturycs
dc.subjectmikroskopie magnetických silcs
dc.subjectiron-rhodiumen
dc.subjectfirst order phase transitionen
dc.subjectspatially confined structuresen
dc.subjectmagnetic force microscopyen
dc.titleMagnetická fázová přeměna v prostorově omezených strukturáchcs
dc.title.alternativeMagnetic phase transition in spatially confined structuresen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-22cs
dcterms.modified2016-06-24-09:02:19cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid93232en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:50:29en
sync.item.modts2019.05.18 17:57:09en
dc.contributor.refereeUrbánek, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record