Show simple item record

Analysis and Optimisation of Management Football Club FC Kyjov 1919 o.s.

dc.contributor.advisorLepková, Hanacs
dc.contributor.authorLochman, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T11:32:19Z
dc.date.available2019-05-17T11:32:19Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationLOCHMAN, J. Analýza a optimalizace řízení fotbalového klubu FC Kyjov 1919 o.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other90921cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61286
dc.description.abstractBakalářská práce prostřednictvím analýzy řeší optimalizaci a řízení vybraného fotbalového klubu. V teoretické části jsou zpracovány obecné informace z oblasti managementu, analýz, metod sběru informací a sportu. Praktická část je zaměřena na fotbalový klub FC Kyjov 1919, který je detailněji analyzován od historie až po současnost. V návrhové části jsou na základě posbíraných dat z dotazníkového šetření, řízeného rozhovoru, vlastního pozorování a SWOT analýzy sestaveny návrhy a doporučení.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis solves optimization and management of the chosen football club through the analyses method. The theoretical part presents general information from the management area, analyses, methods of collecting information and sport. The practical part is focused on the football club FC Kyjov 1919, which is analised from the past to the present in detail. In the proposals part of my thesis, based on collected information from the questionnaire, maneuvered conversation, made self-observations and SWOT analysis were compiled proposals and reccommendation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectManagementcs
dc.subjectorganizační strukturacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectsportovní klubcs
dc.subjectsportovní hrycs
dc.subjectManagementen
dc.subjectorganizational structureen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectsport cluben
dc.subjectsports gamesen
dc.titleAnalýza a optimalizace řízení fotbalového klubu FC Kyjov 1919 o.s.cs
dc.title.alternativeAnalysis and Optimisation of Management Football Club FC Kyjov 1919 o.s.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-16cs
dcterms.modified2016-06-24-08:51:23cs
thesis.disciplineManagement v tělesné kultuřecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid90921en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:19:29en
sync.item.modts2020.03.30 22:11:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeAdamík, Richardcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce: Nebyly položeny Otázky oponenta práce: Zodpovězeny Ostatní otázky: Ing. Jana Hornungová, Ph.D.: Co jste zjistil z provedeného výzkumu? Částečně zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record