Show simple item record

Complex simulator of the solar irradiance

dc.contributor.advisorPtáček, Michalcs
dc.contributor.authorPetrov, Romancs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:34:24Z
dc.date.available2019-04-04T05:34:24Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationPETROV, R. Komplexní simulátor slunečního záření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other94090cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61480
dc.description.abstractTato práce se skládá z teoretické části, ve které se zabývá různými způsoby, jak matematickými tepelnými rovnicemi modelovat fotovoltaický článek. Tepelné modelování fotovoltaického článku popisuje teplotu, či tepelnou kapacitu fotovoltaického článku. Tato teplota bývá většinou funkcí, nebo přímo závislá na intenzitě slunečního záření. V teoretické části je uvedeno několik způsobů, jak tepelně modelovat fotovoltaické články. Tepelné modelování ale není předmětem této práce, je to především modelování intenzity slunečního záření, které je podrobně rozebráno v další části práce, a následně v praktické části práce. Praktická část této práce se zabývá sestavením matematických rovnic, které popisují intenzitu slunečního záření. Tyto matematické rovnice jsou následně použity pro sestavení matematického modelu. Samotný matematický model je vytvořen v počítačovém programu PSCAD, ve kterém je hlavním vstupním parametrem intenzita slunečního záření. Tento model umí simulovat průběh slunečního záření, pro které je nutno nastavit různé parametry, jako jsou: oblast, denní doba, roční období, ale také disponuje funkcí která je zásadní pro modelování intenzity slunečního záření, a to je oblačnost. Oblačnost zásadně mění velikost intenzity záření, respektive její přímé složky. Po sestavení komplexního simulátoru slunečního záření je na tomto simulátoru ověřena jeho platnost ve formě provedení několika průběhu pro intenzitu slunečního záření pro různá místa na Zemi, které jsou závislé na čase.cs
dc.description.abstractThis work consists of a theoretical part, which deals with various ways of mathematical equations to model the thermal photovoltaic cell. Thermal modeling describes a photovoltaic cell temperature, and heat capacity of the photovoltaic cell. This temperature is usually function or directly dependent on the intensity of solar radiation. In the theoretical section explains several ways to model thermal photovoltaic cells. Thermal modeling is outside the scope of this paper, it is mainly the modeling of solar irradiance, which is discussed in detail in the next section, and then in the practical part. The practical part is concerned with constructing mathematical equations that describe the intensity of solar radiation. These mathematical equations are then used to build a mathematical model. The actual mathematical model is created in a computer program PSCAD, wherein the main input parameter of the intensity of solar radiation. This model can simulate the course of the sun, for which it is necessary to set various parameters such as: region, time of day, the seasons, but also has a function that is essential for modeling of solar radiation intensity, and it is cloudiness. Cloud is fundamentally changing the size of the radiation intensity, and its direct constituents. After compiling a complex simulator of solar irradiance, this simulator is tested for its validation in form of doing couple of graphical runs of intensity of solar radiation for various locations on Earth, which are time dependent.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFotovoltaický článekcs
dc.subjecttepelné modelovánícs
dc.subjectempirické rovnicecs
dc.subjectmatematické modelovánícs
dc.subjectPSCADcs
dc.subjectintenzita slunečního zářenícs
dc.subjectPhotovoltaic cellen
dc.subjectthermal modellingen
dc.subjectempirical formulasen
dc.subjectmathematical modellingen
dc.subjectPSCADen
dc.subjectintensity of solar radiationen
dc.titleKomplexní simulátor slunečního zářenícs
dc.title.alternativeComplex simulator of the solar irradianceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-10cs
dcterms.modified2016-06-15-13:50:38cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid94090en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:58:17en
sync.item.modts2021.11.12 18:56:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRadil, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval komisi výsledky své bakalářské práce zaměřené na simulátor slunečního záření. Doplňující otázky na ALBEDO pokládal doc. Baxant. Ing. Krbal se dotazoval na modelování podílu difuzní a přímé složky záření, na kterou student odpověděl student částečně. Ing. Katovský upozornil zařazení příloh před záverem práce a dotazoval se na zohlednění typů mraků v modelu. Na otázky student odpověděl uspokojivě.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record